Nieuwe machines Stapelkeerders 


Stapelkeerders serie SE / SWH 90 - 125 - 155 - 185

                                                Formaat: 600 x 750 mm

                                       ( Opties: Trillen - Blazen - Uitlijnen)

              Serie SE 90                                                           Serie SWH 90

Busch SE 90                    Busch SWH 90 RLA

 

                        SPEEDTURNER®

        - die neue Stapelwender-Generation -